ติดต่อ

ติดต่อ GCF Thailand

   

  กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ที่อยู่

  60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร : 0 2265 6692
  อีเมล์ : gcfundthailand@gmail.com

  View Google Map