ติดต่อ

ติดต่อ GCF Thailand[contact-form-7 id=”489″ title=”Contact TH”]

กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่

118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0 2265 6692
อีเมล์ : gcfundthailand@gmail.com

View Google Map